Social Zense logotyp

Varning: Datan i Universal Analytics raderas 1 juli

juni 10, 2024

Google Analytics 4 (GA4) ersatte Universal Analytics förra sommaren och har sedan dess varit det nya verktyget för att samla in och analysera data. Den 1 juli 2024 kommer all historisk data i Universal Analytics att raderas permanent.

Det är därför viktigt att ni exporterar er data innan detta datum, för att säkerställa att ni fortsatt har tillgång till värdefulla insikter från tidigare perioder.

Varför är det viktigt att exportera sin data från Universal Analytics?

Google Analytics 4 rapporterar endast data från den tidpunkt som det implementerades, vilket innebär att data från tidigare år inte är tillgänglig där.

Den historiska datan i Universal Analytics gör det möjligt att se hur olika typer av marknadsföringsinsatser presterat tidigare, följa utvecklingen över tid och jämföra resultat med tidigare perioder.

Eftersom det inte går att importera data från Universal Analytics till GA4, är det nödvändigt att ladda ned och förvara den separat.

Hur exporterar man sin data från Universal Analytics?

Följ dessa steg för att exportera data från Universal Analytics:

1. Öppna rapporten: Gå till den rapport som ni vill exportera i Universal Analytics.

2. Välj datumintervall och inställningar: Se till att rätt datumintervall är valt och justera eventuella inställningar för att visa den data ni är intresserade av.

3. Klicka på ”Exportera”: Välj ”Exportera” i menyraden ovanför fältet för val av datumintervall.

4. Välj format: Ni kan välja mellan PDF, Google Kalkylark, Excel eller CSV.

  • PDF: Ger en statisk skärmavbild av det som visas på skärmen, inklusive grafer och visualiseringar.
  • Google Kalkylark, Excel eller CSV: Sparar data i tabellformat, vilket underlättar vidare bearbetning.

5. Generera och ladda ned filen: När ni har valt format kommer filen automatiskt att genereras och laddas ned till er dator.

Se till att exportera alla kombinationer av rapporter och datumintervall som kan bli aktuella att blicka tillbaka på i framtiden.

Det är en god idé att redan från början skapa en tydlig mappstruktur där ni organiserar filerna efter typ av rapport och datum, för enkel navigering längre fram.

Är ni redo för Google Analytics 4?

Google Analytics 4 skiljer sig en hel del från Universal Analytics. Har ni koll på hur ni korrekt implementerar GA4, och hur ni analyserar och tolkar datan för att optimera er digitala marknadsföring?

Om inte, finns våra experter här för att hjälpa er med uppsättningen och lära er hur ni nyttjar datan till fullo.