Social Zense logotyp

Google Consent Mode v2: Allt ni behöver veta för att kunna fortsätta samla in värdefull data

februari 5, 2024

Google Consent Mode v2 är ämnet på allas läppar. Ni har säkert hört talas om det. Kanske har ni även en uppfattning om ungefär vad det innebär. Men har ni koll på exakt vilka krav som ställs på er som företag, och konsekvenserna om ni inte uppfyller dem?

I den här artikeln bryter vi ner allt ni behöver veta och göra för att kunna fortsätta samla in data om era användare och ha en fortsatt effektiv annonseringsstrategi.

För att vara godkänd för Google Consent Mode v2 behöver ni:

  • Använda en samtyckesplattform för att hantera användares samtycke.
  • Lägga in en cookie consent banner på hemsidan så att användare kan godkänna eller neka till samtycke för datainsamling.
  • Konfigurera hemsidan via Google Tag Manager så att Google Analytics 4 och Google Ads vet vilken data de får och inte får samla in.

Google Consent Mode v2 gäller för alla hemsidor från 6 mars 2024, men har redan nu börjat fasas in. Se därför till att slutföra implementeringen så snart som möjligt, för att inte riskera att gå miste om värdefull data.

Vad är Google Consent Mode v2?

Den nya EU-lagstiftningen Digital Markets Act medför nya krav på Google och andra stora företag. En väsentlig skillnad är att ansvaret för att samla in samtycke från användarna nu kommer att ligga på Google istället för varje enskild webbplats. I samband med att Digital Markets Act börjar tillämpas i början av mars, lanserar därför Google en ny version av sina riktlinjer.

Consent Mode v2 är en uppdaterad, skärpt version av Googles direktiv för hantering av data. Med data menas den information som samlas in om besökarna på er hemsida, till exempel vilken ort de befinner sig på och vilka produkter de lägger i varukorgen. Alla besökare måste ges möjlighet att välja vilken data som samlas in och, om de önskar, helt tacka nej till att bli spårade på er hemsida.

Det är inte tillåtet att samla in data från användare som tackat nej till spårning. Även om så varit fallet även i tidigare versioner, innebär Consent Mode v2 att man nu måste skicka informationen om varje användares beslut att bli spårad eller inte till Google. Google blockerar sedan data från att samlas in om de besökare som tackat nej. På så vis kan Google kontrollera att varje användares önskan uppfylls.

Vad händer om man inte aktiverar Google Consent Mode v2?

När Consent Mode v2 lanseras kommer Google börja ställa krav på att få information om varje användares samtycke, innan de rapporterar data om dem. För att denna information ska kunna skickas till Google måste Consent Mode v2 vara korrekt konfigurerat.

De hemsidor som inte aktiverar Consent Mode v2 kommer från och med 6 mars 2024 därför inte längre kunna samla in data om användare i Google Analytics eller Google Ads, oavsett om de ger samtycke eller inte. Det kommer inte heller gå att använda funktioner som konverteringar, remarketing och målgrupper i Googles annonsprodukter.

Att aktivera och konfigurera Google Consent Mode v2 är inte bara en rekommendation, utan helt avgörande för företag som vill kunna fortsätta använda Google Analytics 4 eller annonsera på Google.

Utan data är det inte möjligt, varken för er själva eller för Googles algoritmer, att förstå er målgrupp och skapa effektiva marknadsföringsstrategier. Istället för datadriven optimering måste ni fatta beslut på gissande – och det blir sällan lyckat.

Det kommer inte heller vara möjligt att se hur mycket trafik, bokningar, köp eller liknande som annonseringen resulterar i. Det gör det svårt att veta hur ni ska fördela budgeten för att maximera resultat.

Vad måste man göra som företag?

Google Consent Mode v2 ställer ett antal krav som varje hemsida måste uppfylla.

1. Implementera en godkänd samtyckesplattform

Alla hemsidor måste installera en godkänd samtyckesplattform för att hantera användares samtycken på hemsidan. Många webbplatser har en pop-up där man kan tacka ja eller nej till att spåras, men som i själva verket inte påverkar huruvida data samlas in om användaren eller inte. Detta är inte tillåtet.

Se Googles lista över godkända samtyckesplattformar här.

2. Lägg in en cookie consent banner på hemsidan

För att användare ska kunna välja om de vill bli spårade eller inte krävs en cookie consent banner. Det är en ruta som dyker upp när användaren först kommer in på hemsidan, där de kan välja vilken data de vill dela med sig av, alternativt helt tacka nej till att spåras. Den här datan skickas sedan via samtyckesplattformen till Google.

Användaren måste kunna göra aktiva val. Det får alltså inte vara en banner där användaren endast kan “godkänna”, utan att kunna se och anpassa vad de godkänner till.

3. Konfigurera hemsidan via Google Tag Manager

Alla event och konverteringar som ni spårar behöver konfigureras i Google Tag Manager, så att Google Analytics 4 och Google Ads inte samlar in data när användare tackar nej till att dela denna. Det är i samband med konfigurationen i detta steg som ni aktiverar Google Consent Mode v2.

Vad kommer hända framåt?

Reglerna kring GDPR och samtycke fortsätter successivt att skärpas. Utöver Google Consent Mode v2 nu i mars, kommer även tredjepartscookies att fasas ut under året. För er som företag gäller det att vara uppmärksam och i god tid implementera det som krävs på ett korrekt sätt.

Är ni osäkra på hur ni ska gå tillväga för att aktivera Google Consent Mode v2, eller hur ni sätter upp en spårningslösning som samlar in viktig data även utan tredjepartscookies? Vi erbjuder komplett implementering och support, så att ni kan sluta tänka på cookies och pixlar och istället fokusera på det ni gör bäst!

Nyfiken på vilka resultat vi kan skapa för er?

Låt oss visa hur vi kan ta er digitala närvaro till nya höjder. Boka ett förutsättningslöst möte redan idag.