Instagram

Marknadsföring & strategi på

Instagram

Över 90% av användarna på Instagram följer minst ett företag. På världens främsta inspirationskanal skapar vi effektfulla resultat och långsiktig kännedom för era produkter, tjänster och ert varumärke.

Hur fungerar det?

Genom att skapa och bearbeta data möjliggör vi relevanta upplevelser mot specifika målgrupper. Detta är löpande insatser där alla delar är viktiga och skapar resultat både på kort- och lång sikt.

Vi bearbetar hela kundresan

En av de största fördelarna med digital annonsering är att vi kan rikta specifika budskap till en specifik grupp av användare. Genom att bearbeta hela er kundresa skapar vi relevans och återkommande kunder samtidigt som vi löpande effektiviserar er investering.

Sales Funnel Social Zense
EFFEKTIV PROSPECTING

Att hitta nya kundgrupper kan ta lång tid och vara kostsamt – om du inte använder data och strategi. Genom att nyttja båda dessa, i kombination med Facebook’s kraftfulla annonsverktyg, blir vägen kort från varumärkeskännedom till konvertering. Att löpande arbeta med effektfull och detaljerad prospecting skapar långsiktig lönsamhet.

BEARBETA RÄTT PERSON I RÄTT STEG

Beroende på vart den specifika användaren befinner sig i er kundresa måste denna också exponeras för relevanta budskap. Detta för att effektivare ta nästa steg i kundresan och inte riskera att falla bort.
Detta kan bl a baseras på vilken produkt användaren har besökt på er hemsida, om han eller hon laddat ned er app eller om ett möte hos er redan har ägt rum – budskapet måste skräddarsys.

BEHÅLL AFFÄREN – OCH SKALA UPP

I både en kort- och lång lönsamhetsmodell bearbetar vi kampanjer som effektiviserar frekvensen av återkommande kunder. Paralllellt nyttjar vi data, lärdomar och insikter som utvinns från er kundsresa för att effektivt skala upp och bearbeta nya kundgrupper.

Starka partnerskap ger er trygghet

Social Zense är en av få utvalda byråer som Facebook – som också äger Instagram – valt att samarbeta närmare med. Vi är också en av de första byråerna i Norden med titeln Preferred Facebook Marketing Partner.

Prioriterad support

Oavsett om det gäller teknisk support, generella frågor, avstängda konton eller API-frågor har vi direkt tillgång till rätt team och snabb hjälp för våra kunder.

Insikter och nyheter

Först ut med att få information om nya produkter, format, uppdateringar och företagsutveckling.

Löpande utbildning

All personal hos oss får tillgång till senaste utbildningsmaterial i bland annat produkt- och strategikunskap.

Skicka in nedan – vi svarar alltid inom 24 timmar.

* = Obligatorisk information.
Copy link