Facebook

Marknadsföring & strategi på

Facebook

Att annonsera på Facebook är effektivt för alla typer av företag och organisationer, stora som små. Oavsett om er målsättning är att generera leads, öka försäljning via fysisk/ digital butik eller att skapa kännedom om ett varumärke går allt att genomföra mycket effektivt genom annonsering på Facebook.

KOM IGÅNG NU
Facebookannonsering Social Zense

Hur fungerar det?

Genom att skapa och bearbeta data möjliggör vi relevanta upplevelser mot specifika målgrupper. Detta är löpande insatser där alla delar är viktiga och skapar resultat både på kort- och lång sikt.

Vi bearbetar hela kundresan

En av de största fördelarna med digital annonsering är att vi kan rikta specifika budskap till en specifik grupp av användare. Genom att bearbeta hela er kundresa skapar vi relevans och återkommande kunder samtidigt som vi löpande effektiviserar er investering.

EFFEKTIV PROSPECTING

Att hitta nya kundgrupper kan ta lång tid och vara kostsamt – om du inte använder data och strategi. Genom att nyttja båda dessa, i kombination med Facebook’s kraftfulla annonsverktyg, blir vägen kort från varumärkeskännedom till konvertering. Att löpande arbeta med effektfull och detaljerad prospecting skapar långsiktig lönsamhet.

BEARBETA RÄTT PERSON I RÄTT STEG

Beroende på var den specifika användaren befinner sig i er kundresa måste denna också exponeras för relevanta budskap. Detta för att mer effektivt ta nästa steg i kundresan och inte riskera att falla bort.
Ett budskap kan bl a baseras på vilken produkt användaren har besökt på er hemsida, om han eller hon har laddat ner er app eller om ett möte hos er redan har ägt rum – budskapet måste skräddarsys

BEHÅLL AFFÄREN – OCH SKALA UPP

I både en kort- och lång lönsamhetsmodell bearbetar vi kampanjer som effektiviserar frekvensen av återkommande kunder. Parallellt nyttjar vi data, lärdomar och insikter som utvinns från er kundsresa för att effektivt skala upp och bearbeta nya kundgrupper.

Starka partnerskap ger er trygghet

Social Zense är en av få utvalda byråer som Facebook valt att samarbeta närmare med. Vi är också en av de första byråerna i Norden med titeln Preferred Facebook Marketing Partner.

Prioriterad support

Oavsett om det gäller teknisk support, avstängda konton eller API-frågor har vi direkt tillgång till rätt team och snabb hjälp för våra kunder.

Löpande utbildning

All personal hos oss får tillgång till senaste utbildningsmaterial i bland annat produkt- och strategikunskap.

Insikter och nyheter

Först med att få information om nya produkter, format, uppdateringar och företagsutveckling. 

Skicka in nedan – vi svarar alltid inom 24 timmar.

* = Obligatorisk information.
Copy link